Khoa học tâm thức là một lĩnh vực khoa học, liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng các khía cạnh của trí tuệ và ý thức, thể hiện trong các kết hợp của tư duy, tri giác, cảm xúc, ý muốn và trí tưởng tượng bao gồm ý thức của não bộ đến cả tiềm thức của con người, giúp con người hiểu rõ về chính mình, hợp nhất cơ thể - tâm trí - tinh thần, chữa lành từ bên trong và phát triển tiềm năng tối thượng.

Xem Thêm
Học viện Khoa học tâm thức Những Trái Tim Vàng là một học viện chuyên nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và phát triển về Khoa học tâm thức vào cuộc sống hiện đại, với phương châm đào tạo ra những “con người mới” sống có ý thức về việc luôn tạo ra giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.