ANDY ROBINS

Kinh nghiệm:

E-mail:

Điện thoại:

ANDY ROBINS

GIÁM ĐỐC VIỆN LÃNH ĐẠO THIỀN QUỐC TẾ

 • Giám đốc viện Lãnh Đạo Thiền Châu Âu.
 • Giám đốc điều hành Focus Leadership.
 • Thiền nhân của Chozen-Ji, thuộc phái thiền Rinzai ( Lâm Tế Tông).
 • Cấp chuyên gia:
  • Coaching Quốc Tế
  • Huấn luyện Lãnh Đạo Thiền
  • FEBI ( Đánh giá Năng Lượng thông qua phần mềm)
  • Lập trình ngôn ngữ học Thần Kinh
 • Giáo viên Yoga Quốc Tế