CAO THỊNH PHÁT

Kinh nghiệm:

E-mail:

Điện thoại:

CAO THỊNH PHÁT

TIẾN SỸ Y SINH – KHOA Y (ĐẠI HỌC CHOSUN, HÀN QUỐC)

 • Chuyên viên:
  • Nghiên Cứu Hợp Tác ( Tập đoàn đa quốc gia CJ - Hàn Quốc, Samyang - Hàn Quốc)
  • Nghiên cứu Kháng Sinh ( Đại học Korea, Hàn Quốc)
  • Nghiên cứu Chuyển Hóa Năng Lượng Vi Sinh Vật ( Đại học Yonsei, Hàn Quốc)
 • Công trình nghiên cứu đã công bố trên các tạp chí Quốc Tế:
  • Journal of Microbiology (2018, 2015)
  • Applied and Environmental Microbiology (American Society For Microbiology, 2017)
  • Scientific Reports (2016)...