ELAINE WONG

Kinh nghiệm:

E-mail:

Điện thoại:

ELAINE WONG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH RED ELEMENT

 • Giám đốc điều hành lĩnh vực Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, công ty TNHH Quốc Tế Y Tế Red Element
 • Bằng chứng nhận:
  • Tiến sĩ Y Tế Công Cộng ( Học bổng chương trình đào tạo nghiên cứu của Úc, 2016 - 2020)
  • Thạc sĩ Giáo Dục Khoa Học Sức Khỏe (Úc)
  • Chứng chỉ Sau Đại Học về Nâng Cao Sức Khỏe (Úc)
  • Cử nhân Dinh Dưỡng Và Khoa Học Thực Phẩm (Úc)
  • Chứng nhận Tư Vấn Sức Khỏe Nơi Làm Việc (Singapore)