GINNY WHITELAW

Kinh nghiệm:

E-mail:

Điện thoại:

GINNY WHITELAW

CHỦ TỊCH VIỆN ZEN LEADERSHIP

  • Đồng sáng lập Focus Leadership.
  • Thiền sư của Chozen-Ji, thuộc phái thiền Rinzai ( Lâm Tế Tông).
  • Tác giả quyển sách The Zen Leader.
  • Đồng tác giả FEBI ( Phần mềm đánh giá năng lực lãnh đạo dựa trên sự liên kết tâm trí với cơ thể).
  • Nguyên Phó giám đốc chương trình Trạm Không Gian Tích Hợp của NASA.
  • Bằng chứng nhận:
    • Tiến sĩ Lý - Sinh Học
    • Võ sĩ AIKIDO đệ Ngũ Đẳng Huyền Đai