LIAW WEE TONG

Kinh nghiệm:

E-mail:

Điện thoại:

LIAW WEE TONG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY RED ELEMENT

 • Giám đốc công ty TNHH Quốc Tế Y Tế Red Element (Singapore)
 • Bằng chứng nhận:
  • M.S.I.D (Member, Singapore Institute of Directors)
  • Kế toán viên Công Chứng (Singapore)
  • Kế toán viên Công Chứng (Úc)
  • Tư Vấn Sức Khỏe Nơi Làm Việc (Singapore)
  • Ủy ban Sức Khỏe, hiệp hội Thương Mại Hà Lan - ADB tại Singapore
  • Thạc sĩ Khoa Học, Kế Toán Và Tài Chính (Anh)
  • Cử nhân Thương Mại (Úc)