MASTER SRIDEVI TỐ HẢI

Kinh nghiệm:16

E-mail:

Điện thoại:

MASTER SRIDEVI TỐ HẢI

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN GOLDEN HEARTS GROUP

 • Nhà sáng lập Thiền Khí Tâm.
 • Giám đốc viện thiền Zenleadership Châu Á.
 • Phó chủ tịch Liên Đoàn Yoga Việt Nam, phụ trách lĩnh vực Phục Hồi Tự Nhiên.
 • Cấp chuyên gia:
  • Đào tạo, huấn luyện Yoga và Thiền Quốc Tế.
  • Giảng huấn Lãnh Đạo Thiền.
  • Phục hồi tự nhiên bằng Yoga và Thiền Định.
 • Bằng chứng nhận:
  • Phục Hồi Tự Nhiên (cấp bởi Bengal Naturophathic Association, 2009).
  • Giảng dạy Yoga Siromani (cấp bởi The International Sivananda Yoga Vedanta Center, Ấn Độ).
  • Thạc sĩ giảng dạy Hatha Yoga 500 giờ (cấp bởi Yoga Alliance International, 2009).
 • Kinh nghiệm 16 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền tại Việt Nam và nước ngoài.