NGUYỄN BÙI BẢO TRÂN

Kinh nghiệm:5

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN BÙI BẢO TRÂN

TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN GHS ACADEMY

 • Trưởng ban chuyên môn học viện Lãnh Đạo Thiền Việt Nam.
 • Thành viên Ban Giảng Huấn của Golden Hearts Group.
 • Chuyên nghiên cứu và chia sẻ về Thiền Ứng Dụng, Thiền Trị Liệu và Lãnh Đạo Thiền.
 • Đã đào tạo và hướng dẫn thiền cho hơn 1000 học viên.
 • Bằng chứng nhận:
  • Coach Chuyên Nghiệp của Liên Đoàn Coaching Quốc Tế
  • Hatha Yoga 200 giờ, cấp bởi Yoga Allienca Mỹ
  • Thiền Khí Tâm 100 giờ
  • Cử nhân Quan Hệ Quốc Tế, Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia