NGUYỄN THỊ ĐỖ HẠNH

Kinh nghiệm:6

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN THỊ ĐỖ HẠNH

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO YOGA VÀ THIỀN

 • Thành viên Ban Giảng Huấn Học Viện GHS Academy
 • Kinh nghiệm thực hành và giảng dạy Yoga và Thiền từ năm 2011
 • Chuyên gia Thiền Khí Tâm, chuyên môn Yoga và Thiền.
 • Bằng chứng nhận:
  • Hatha Yoga Alliance 200 giờ của Mỹ
  • Ashtanga Vinyasa 300 giờ của Golden Hearts Group
  • Hướng dẫn viên Thiền Khí Tâm 100 giờ của Golden Hearts Group
  • Chuyên môn Yoga, cấp bởi Tổng Cục Thể Thao Việt Nam.