TRẦN THỊ ANH OANH

Kinh nghiệm:4

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN THỊ ANH OANH

CHUYÊN GIA PHỤC HỒI TỰ NHIÊN

 • Trưởng chuyên môn phần Tiếng Anh GHS Academy
 • Thành viên Ban Giảng Huấn Học Viện GHS Academy
 • Kinh nghiệm thực hành và giảng dạy Yoga từ năm 2014
 • Chuyên gia: Phục Hồi Trị Liệu cho khách hàng có vấn đề về cơ, xương khớp
 • Bằng chứng nhận:
  • Hatha Yoga Alliance 200 giờ của Mỹ
  • Hướng dẫn viên Thiền Khí Tâm 100 giờ của Golden Hearts Group
  • Chuyên môn Yoga, cấp bởi Tổng Cục Thể Thao Việt Nam.