TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

Kinh nghiệm:7

E-mail:

Điện thoại:

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

CHUYÊN GIA PHỤC HỒI TỰ NHIÊN

 • Thành viên Ban Giảng Huấn Học Viện GHS Academy
 • Kinh nghiệm thực hành và giảng dạy Yoga từ năm 2009
 • Kinh nghiệm nghiên cứu Đông Y.
 • Chuyên gia: Phục Hồi Trị Liệu cho khách hàng có vấn đề về cơ, xương khớp
 • Bằng chứng nhận:
  • Hatha Yoga Alliance 200 giờ của Mỹ
  • Ashtanga Vinyasa 300 giờ của Golden Hearts Group
  • Chuyên môn Yoga, cấp bởi Tổng Cục Thể Thao Việt Nam.