HỌC VIỆN ACADEMY

Tầm Nhìn

Trở thành trường đào tạo và cung cấp
nhân lực số 1 Châu Á cho ngành sức khỏe
và phục hồi tự nhiên.

Sứ Mệnh

Xây dựng một ngành nghề mới cho người Việt Nam.
 Thay đổi tư duy của thế hệ bằng tư duy Yoga và Thiền.
Nâng cao tầm vóc và hình ảnh con người Việt Nam trên thế giới

Giá Trị Cốt Lõi

Lấy cộng đồng làm gốc. Làm việc trên tinh thần
Đam mê - Tín thực - Phụng sự - Phát triển.
Những giá trị này là kim chỉ nam giúp toàn bộ
đội ngũ đồng lòng hướng tới mục tiêu chung

Người Sáng Lập

MASTER SRIDEVI TỐ HẢI
Người sáng lập Công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng
Việt Nam và Ấn Độ với 16 năm thực hành,
giảng dạy Yoga và Thiền tại Việt Nam và nước ngoài

Nhượng Quyền

Dành cho đối tác muốn tìm kiếm lĩnh vực đầu tư mới đầy
cơ hội và tiềm năng, muốn làm chủ một cơ sở đào tạo
chuyên nghiệp với hệ thống chương trình học đã có sẵn

Liên Kết Đào Tạo

Đối tác sẽ được hỗ trợ xây dựng nhận diện thương hiệu
theo quy cách chung của công ty, hỗ trợ đội ngũ
giảng viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, hỗ trợ tài liệu –
giáo trình chuẩn, sẵn sàng cho việc tổ chức khóa học